Zásady ochrany osobních údajů

Our privacy statement is translated solely for information purposes. We have tried to translate as accurately as possible. However, we are not liable for incorrect translation and in case of conflicts or difference of interpretation between this translated Privacy Statement and the English Privacy Statement, the English Privacy Statement will prevail. English Privacy Statement

Úvod

1001hry.cz (dále: webová stránka) respektuje soukromí všech uživatelů této stránky a zajistí, že s osobními údaji, které nám poskytnete, bude zacházeno jako s důvěrnými. Osobní údaje zpracováváme a chráníme s náležitou péčí. V tomto ohledu dodržujeme požadavky nizozemského zákona o telekomunikacích a nizozemského zákona na ochranu osobních údajů.

Je třeba, abyste si uvědomili, že v některých případech mohou nad vašim právem na soukromí převážit jiné zájmy, například vyšetřování nelegálních aktivit.

Za zpracování dat na webové stránce zodpovídá Admeen B.V.. V tomto prohlášení ochrany osobních údajů vám vysvětlíme, které osobní údaje shromažďujeme, a jak je používáme. Vzhledem k tomu, že naše zpracování spadá do statutárních schémat, není hlášeno nizozemského Úřadu na ochranu osobních údajů.

Upozornění! Jste-li mladší 16 let, musíte požádat své rodiče nebo právního zástupce (dále rodiče) o povolení poskytnout vaše osobní údaje a používat naši webovou stránku.

 1. Shrnutí zpracování osobních dat

  Níže jsou uvedeny hlavní důvody a osobní údaje, které my a naši partneři, třetí strany, zpracováváme (zejména díky využití souborů cookies).

  Účel zpracování Data Stran, která data ukládá nebo čte Ochrana osobních údajů
  Zajištění toho, že funkce webové stránky budou takové, jaké mají být. Nedávno odehrané, uložené a nahlášené hry a váš pokrok v konkrétních hrách;
  Techniky prohlížeče (aby bylo možné hrát hry);
  Stav profilu, máte-li profil, vidíme, zda jste přihlášeni nebo;
  Konkrétní nastavení, například téma na našich webových stránkách nebo pozice tlačítka Menu.
  Webové stránky Toto je prohlášení týkající se ochrany osobních údajů.
  Zanalyzujte uživatelské statistiky a chování a seznamte se, jak využít zlepšení webových stránek (zkušenosti s nimi) a našich služeb. IP adresa slouží ke sčítání unikátních uživatelů;
  Informace o prohlížeči;
  Operační systém (např. Windows);
  Čas a délka trvání návštěvy;
  Které stránky byly na našich webových stránkách navštíveny;
  Google Analytics link

  Nabídkou inzerce na webové stránce, která generuje příjem pro webovou stránku, dokážeme nabízet hry na webové stránce zdarma. Inzertní data integrujeme pomocí Google Analytics (jak je popsáno výše). Pomocí implementovaných inzertních funkcí Google Analytics dokážeme:

  • Zajistit remarketing s Google Analytics
  • Podávat zprávy Google Display Network Impression
  • Podávat demografické zprávy Google Analytics
  • Integrované služby, které vyžadují Google Analytics ke sběru dat prostřednictvím inzertních cookies a identifikátorů

  Tak jsou reklamy pro vás, coby uživatele, atraktivnější a dokážeme zlepšit naše kampaně a zajistit, že stejná reklama se nezobrazí dvakrát.

  Pokud kliknete na naši inzerci na webové stránce, dokážeme obsah webové stránky nastavit tak, abychom zajistili, že webová stránka obsahuje obsah inzerce (například určitou oblíbenou hru).

  Google tyto cookies využívá k inzerci zobrazené na internetu a v dalších službách Google, např. YouTube, a zobrazuje inzerci, která odpovídá vašim zájmům.

  Typy cookies používané Google jsou popsány na: www.google.com/policies/technologies/types/

  Pokud si přejete zrušit odběr: tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  Google link
  Přihlaste se na webovou stránku přes svůj účet na Facebooku;
  Usnadnění Líbí se mi na Facebooku, pokud stisknete tlačítko LÍBÍ SE MI a následně bude monitorována vaše návštěva na naší webové stránce.
  Po přihlášení se na Facebook a návštěvě webové stránky Facebook ví, že jste webovou stránku navštívili. Facebook ukládá záznamy o každé stránce, kterou označíte tlačítkem LÍBÍ SE MI.
  Tyto informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Facebook. Facebook link
  Přihlaste na svůj účet Google přes webovou stránku;
  Na Google+ zjednodušíte +1 pokud stisknete tlačítko G+1.
  Tyto informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Google. Google link
  Přihlaste na svůj účet Twitter přes webovou stránku; Tyto informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Twitter. Twitter link
  Abychom zajistili vaše přihlášení a to, že vás dokážeme rozpoznat, například v případě vysokých výsledků, nedávno hraných her, oblíbených her a nastavení webové stránky.
  Uchování záznamu o výsledcích v hrách.
  Vaše uživatelské jméno a e-mail;
  Datum narození
  IP adresa;
  Registrace a datum přihlášení;
  Pokud jste je uvedli: jméno a příjmení;
  Stejná data, která jsou uvedena v části „Zajištění fungování webové stránky“.
  Webové stránky
  Tyto informace ukládáme do naší databáze (nejsou uloženy v cookie).
  Toto je prohlášení týkající se ochrany osobních údajů.
  Zajištění toho, že hry našich partnerů fungují tak, jak by měly. Zdá se, že na naší webové stránce hrajete hru, ale ta je nahraná z partnerské webové stránky. Nad hrou přemýšlejte jako nad malbou, která je vystavena někde jinde, a naši webovou stránku a její funkce berte jako rám malby. Na webové stránce mají prostor, který umožňuje hraní her. O aktivitách spojených se zpracováním vás musí informovat třetí strana. Toto je důvod, proč můžete narazit na další lištu s cookies. Jak jsme vysvětlili, nevíme, které osobní údaje třetí strany zpracovávají. Bez ohledu na to jsme v pravé části uvedli naše nejdůležitější partnery a jejich prohlášení ochrany osobních údajů, abychom zajistili, že budete seznámeni s jejich aktivitami spojenými se zpracováním. CoolGames
  Cloud Games
  CrazyGames
  Famobi
  GameDistribution
  GamePix
  Poki
  Softgames
  link
  link
  link
  link
  link
  link
  link
  link
 2. Záznam a zpracování dat

  Použitím webové stránky souhlasíte se zpracováním určitých osobních údajů. V souvislosti s tím lze rozlišovat (osobní) data poskytnutá aktivně a (osobní) data poskytnutá pasivně. Osobní data poskytnutá aktivně jsou data, která jste na webové stránce vyplnili. Například jde o vaše jméno, e-mailovou adresu, o kterou jste byli požádáni při registraci na stránku za účelem vytvoření profilu. Data poskytnutá pasivně jsou data, která se během procházení webové stránky ukládají automaticky. Například jde o IP adresu a operační systém vašeho počítače a prohlížeč, který používáte. Pokud jste se na webovou stránku přihlásili jako uživatel, uloží se jak aktivně, tak pasivně poskytnutá data. Pokud jste se nepřihlásili, uloží se pouze pasivně poskytnutá osobní data.

  Osobní data propojená s vaším profilem nepředáme třetím stranám, s výjimkou případů, kdy jsme k tomu povinni ze zákona, nebo pokud nám neposkytnete výslovné povolení.
  V případě (podezřelého) podvodu nebo zneužití naší webové stránky můžeme osobní údaje předat kompetentním úřadům. V případě, že webovou stránku převezme nový majitel, bude nezbytné poskytnout všechna data novému majiteli. Spolupracujeme s partnery, kteří vyplňují části našich webových stránek. Nad hrou přemýšlejte jako nad malbou, která je vystavena někde jinde, a naši webovou stránku a její funkce berte jako rám malby. Na webové stránce mají prostor, který umožňuje hraní her. Nezodpovídáme za aktivity související se zpracováním třetími stranami.

 3. Rodiče a děti

  Jste mladší 16 let? Pokud ano, požádejte své rodiče o povolení k uvedení vašich osobních údajů.

  Jste otec, matka nebo právní zástupce dítěte, které hraje hry na naší webové stránce a přejete si svůj souhlas odvolat. Můžete tak učinit kdykoliv. Chcete-li zrušit účet/profil, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce. Můžeme vás požádat o identifikaci, abychom si byli jisti, že jde o profil vašeho dítěte. Nechtěli bychom smazat profil, který patří někomu jinému.

 4. Data poskytovaná aktivně

  1. Registrace

   Abychom mohli vytvořit profil, je nutné provést registraci. Uchováváme vámi zadané osobní údaje, například vaši e-mailovou adresu a den narození.

  2. Profil

   Ve svém profilu máte přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli a tyto informace můžete v případě potřeby změnit. K profilu máte přístup pouze s použitím uživatelského jména a hesla. Aby se předešlo zneužití, není povoleno, abyste heslo sdělovali třetím stranám.

  3. Kontaktní formulář

   Pokud vyplníte kontaktní formulář na webové stránce, nebo pokud nám zašlete e-mailovou zprávu, data, která nám zašlete, budou uložena, dokud to bude nutné, v souladu s povahou nebo obsahem vaší e-mailové zprávy.

  4. Uživatelské jméno a heslo

   Vaše uživatelské jméno je spojené s heslem. Za náležitou ochranu svého hesla zodpovídáte sami. Předpokládáme, že osoba, která se přihlašuje vaším uživatelským jménem a heslem, má oprávnění k použití vašeho profilu. Máte-li podezření, že heslo je známé neoprávněné osobě, musíte nás co nejdříve kontaktovat, abychom mohli přijmout opatření.

  5. Podmínky ukládání

   Data, která nám aktivně poskytnete, budeme uchovávat tak dlouho, dokud váš profil bude aktivní nebo dokud neuvedete, že chcete profil smazat. Pokud profil smažete, webová stránka uchová informace o vašem profilu po dobu dalších 30 dnů, pro případ, že byste smazání litovali nebo pro případ stížností na vámi zveřejněný materiál/informace.

   V případě zneužití webové stránky a následného smazání vaše informace uložíme, abychom předešli zneužití v budoucnosti.

   V případě, že na profil nevstoupíte po dobu 2 let, profil označíme jako neaktivní a odebereme veškeré informace o profilu, které k takovému profilu patří.

 5. Data poskytovaná pasivně

  1. Klikněte na data o chování a návštěvníkovi

   Na webové stránce jsou ukládány obecné údaje o návštěvníkovi, slouží ke statistickým účelům. Obecné údaje zahrnují vaši IP adresu, čas návštěvy a data zaslaná prostřednictvím návštěvníkova prohlížeče.

  2. Použití cookies

   Webová stránka používá cookies. Cookie je jednoduchý malý soubor, který se odešle společně se stránkami této webové stránky, a který váš prohlížeč uloží na pevný disk vašeho počítače. Lze provést deaktivaci cookies, ale to nedoporučujeme. Vypnutím cookies dojde k výraznému omezení funkčnosti webové stránky. Pokud se poté, co se zobrazí lišta s cookies, rozhodnete kliknout na webovou stránku, s uložením cookies uložíte. Máte-li profil, potom webová stránka, poté, co se přihlásíte pomocí svého uživatelského jména a hesla, automaticky umístí cookie do vašeho počítače, aby vás dokázala během relace rozpoznat. Informace, které takto získáme, použijeme k optimalizaci našich webových stránek podle vašich přání a preferencí.

   Díky cookies jsou tyto webové stránky snazší a osobnější. Existují tři různé typy cookies:

   1. Základní:

    Tyto cookies umožňují zobrazit webovou stránku a používat její základní funkce, jako je automatické přihlášení. Tyto soubory cookies se ukládají automaticky, bez nutného souhlasu.

   2. Funkční:

    Tyto soubory cookies vám umožňují uložení preferovaného nastavení, jako je vaše oblíbená barva a váš avatar.

   3. Prezentační:

    Díky těmto cookies vám můžeme ukázat, které hry jste hráli, které hry jste označili jako oblíbené a zapamatujeme si, které hry jste nahlásili. Tyto soubory cookies se ukládají automaticky, bez nutného souhlasu.

   4. Třetí strana:

    Díky těmto cookies můžeme zobrazit inzerci přizpůsobenou vašim zájmům.

    Tyto cookies se ukládají poté, co udělíte svůj souhlas. Souhlas udělíte stisknutím tlačítka „Souhlasím“ na liště cookie nebo pokud kliknete na webovou stránku poté, co se cookie otevře v novém okně.

   Mazání cookies

   Máte námitky vůči souborům cookies? Pokud chcete soubory cookies smazat, musíte to provést v nastavení svého prohlížeče. Nemůžeme vám s tím pomoc, protože soubory cookies jsou uložené ve vašem prohlížeči. V případě potřeby si přečtěte obsah „nápovědy“ vašeho prohlížeče. Na stránce www.youronlinechoices.com lze cookies třetí strany smazat takovým způsobem, že tyto cookies se na jiných webových stránkách nezobrazí.

  3. Google

   Naše webová stránka obsahuje inzerci dodávanou americkou společností Google. Použití může zahrnovat cookies a další technologie, například Google Analytics, které slouží ke sledování toho, jak uživatelé webovou stránku využívají. Takto získané informace, včetně adresy vašeho počítače (IP adresa), budou přeneseny a uloženy službou Google na servery v USA.

   Google tyto informace používá ke sledování využití naší webové stránky, k zasílání zpráv o webové stránce a následně dokáže nabízet informace o efektivitě inzertních kampaní. Google může tyto informace zpřístupnit třetím stranám, pokud je k tomu vázán zákonem, nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace jménem Google. Toto je mimo naši kontrolu.

   Na webové stránce jsou implementovány následující inzertní funkce Google Analytics:

   • Zajistit remarketing s Google Analytics
   • Podávat zprávy Google Display Network Impression
   • Podávat demografické zprávy Google Analytics
   • Integrované služby, které vyžadují Google Analytics ke sběru dat prostřednictvím inzertních cookies a identifikátorů

   Inzertní služby Google Analytics můžete zrušit prostřednictvím Google Analytics Opt-out Browser Add-on nebo ‘Nastavení inzerce’.

  4. Ostatní externí reklamní společnosti

   K zobrazení reklam na našich webových stránkách využíváme také služeb ostatních externích reklamních společností. Tyto společnosti mohou používat informace o vašich návštěvách této a jiných webových stránek, aby ukazovaly reklamy na zboží a služby, které by vás mohly zajímat. Chcete-li získat více informací nebo chcete-li zabránit tomu, aby tyto společnosti takové informace používaly, klikněte na tento odkaz, prosím.

  5. Podmínky ukládání

   Data, která byla poskytnuta pasivně neukládáme déle, než je nezbytně nutné pro účel, ke kterému byly shromážděny.

 6. Webové stránky třetích stran

  Toto prohlášení se nevztahuje na webové stránky třetích stran, které jsou s těmito webovými stránkami propojené prostřednictvím odkazů. Nemůžeme zaručit, že třetí strany zpracují vaše osobní údaje spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si předtím, než na nich zadáte své osobní údaje, přečetli zásady ochrany osobních údajů na takových webových stránkách třetích stran.

 7. Úpravy zásad ochrany osobních údajů

  Webová stránka může tyto zásady upravit. Proto se doporučuje, abyste si tyto zásady četli pravidelně a seznámili se tak s takovými změnami.

 8. Přístup k osobním údajům a jejich úpravy

  Osobní údaje aktivně zadané na vašem profilu můžete upravovat a/nebo mazat.

  Kdykoli nám můžete zaslat své dotazy na naše zásady osobních údajů nebo otázky ohledně přístupu a úprav (nebo odstranění) vašich osobních údajů na webových stránkách. V takovém případě vás žádáme, abyste použili náš kontaktní formulář.

  Admeen B.V.
  Attn 1001hry.cz
  Duurzaamheidstraat 13
  8094 SC Hattemerbroek
  Nizozemí

  E-mail: legal@admeen.com

  V Obchodním rejstříku jsme registrováni pod číslem: 08154287