Ochrana osobních údajů

PDF

Úvod

1001hry.cz respektuje soukromí všech Uživatelů stránek a pečuje o to, aby bylo s osobními údaji, které nám poskytnete, zacházeno jako s důvěrnými. Osobní údaje budou námi také pečlivě zpracované a chráněné. Zde se držíme požadavků, které vyžaduje zákon o Ochraně osobních údajů.

Uvědomte si, že jiné zájmy, jako je například odhalování nelegálních aktivit, v některých případech mohou přesahovat rámec vašeho práva na ochranu osobních údajů.

1001hry.cz, která je součástí společnosti Admeen BV., je odpovědná za zpracování dat. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme které osobní údaje shromaždujeme a používáme a za jakým účelem. Jelikož naše zpracování spadají do rámce zákonných pravidel o zproštění, nejsou registrovány u Agentury ochrany osobních údajů.

Pozor! Jste-li mladší než 16 let, požádejte pak rodiče nebo zákonného zástupce (dále jako Rodiče) o povolení k vyplnění vašich osobních údajů a používání našich webových stránek!

Zakotvení a zpracování dat

Použitím webových stránek u nás ukládáte určitá osobní data. U toho se rozlišuje rozdíl mezi aktivně a pasivně poskytnutá (osobní) data. Aktivně poskytnuté osobní údaje jsou údaje, které jste vy sami na stránce zadali. K tomu patří například vaše jméno a e-mailová adresa, což je vyžádáno při registraci na stránce. Také vámi uložené zprávy prostřednictvím vašeho profilu mohou obsahovat osobní údaje. Pasivně poskytnutá data jsou data, která se při surfování na webových stránkách ukládají automaticky, aniž byste si toho možná byli vědomi. Do toho spadají IP - adresa, operační systém vašeho počítače a prohlížeč, který používáte. Pokud jste na webové stránce přihlášený jako Uživatel, ukládají se jak aktivně, tak i pasivně poskytnutá data.
Pokud nejste přihlášen, budou uložena jen pasivně poskytnutá osobní data.

Vědomým použitím našich stránek si z velké části můžete sami určit, jaká osobní data nám poskytujete.

My nebudeme poskytovat údaje související s vaším profilem třetím stranám, pokud k tomu nebudeme být povinni ze zákona, nebo nám k tomu sami neposkytnete výslovný souhlas.
Osobní data můžeme poskytnout příslušným orgánům v případě (podezření z) podvodu či zneužití našich webových stránek.
Také v případě převzetí webových stránek jiným majitelem je nutné poskytnout veškerá data třetí straně (novému vlastníkovi).

Rodiče a děti

Jste mladší než 16 let? Požádejte nejprve své rodiče o povolení k vyplnění vašich osobních údajů.
Jste otcem, matkou anebo zákonným zástupcem jednoho z dětí hrajících naše hry, a přejete si souhlas odvolat? To můžete provést kdykoliv. Níže se popisuje celý postup.

Za účelem odstranění účtu/profilu by měl mít rodič přístup k e-mailové adrese, které je spojená s účtem k odstranění. Na žádost rodič obdrží od 1001hry.cz e-mailovou zprávu na svoji e-mailovou adresu (tato e-mailová adresa není stejná s e-mailovou adresou účtu na odstranění!), která bude obsahovat odkaz na naše webové stránky. Po kliknutí na odkaz se na stránce 1001hry.cz otevře speciálně vytvořená stránka. Na této stránce se objeví určitá data Rodiče a profilu k odstranění. Zde musí Rodič zadat další informace, jako jsou jméno, adresa a telefonní číslo. Po odeslání dat bude poslána e-mailová zpráva na e-mailovou adresu, která je napojena na učet/profil k odstranění. Rodič bude muset otevřít tuto e-mailovou zprávu, která bude obsahovat odkaz k odstranění účtu/profilu.

Aktivně poskytnutá data

Registrace

K vytvoření vašeho profilu se vyžaduje registrace. Vámi zadané osobní údaje, jako jsou vaše e-mailová adresa a eventuelní přání týkající se obdržení zpravodajského dopisu, ukládáme. Data registrace používáme také k přizpůsobení zobrazovaných reklam během vaší návštěvy webových stránek.

Profil

Ve vašem profilu máte přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, a které můžete měnit podle vašeho přání. Váš profil je přístupný pouze pomocí uživatelského jména a hesla. Aby se zabránilo zneužívání, není povoleno heslo poskytovat třetím osobám.

Zpravodajský dopis

Pokud zaškrtnete, že chcete dostávat zpravodajský dopis, nebo se přihlásíte k jeho odběru, znamená to, že souhlasíte pravidelně dostávat e-mailové zprávy od 1001hry.cz týkajících se (nových) her a 1001hry.cz. Pokud si toto dále nepřejete, můžete to uvést na vašem profilu anebo se odhlásit z odebírání zpravodajského dopisu v případě, kdy nedisponujete profilem. Přehled uchazečů o abonnement k zpravodajskému dopisu se neposkytne třetím osobám.

Kontaktní formulář

Pokud vyplníte na webových stránkách kontaktní formulář nebo formulář přihlášení nebo nám pošlete e-mailovou zprávu, pak se data, která nám posíláte, uloží tak dlouho, jak je nezbytné podle povahy formuláře nebo obsahu vaší e-mailové zprávy pro jeho (její) kompletní zodpovězení a vyřízení.

Uživatelské jméno a heslo

Vaše uživatelské jméno je spojeno s heslem. Jste sami odpovědni za opatrné zacházení s heslem. Vycházíme z toho, že osoba, která se registruje vašim uživatelským jménem a heslem, je oprávněná k použití vašeho profilu. Pokud máte podezření, že heslo znají neoprávněné osoby, musíte nás co nejdříve kontaktovat, abychom mohli přijmout patřičná opatření.

Termín uložení

Data, která jste nám poskytli aktivně, uložíme tak dlouho, jak dlouho bude používán váš profil, nebo dokud nám neoznámíte, že si profil přejete odstranit. Pokud váš profil odstraníte, 1001hry.cz uloží vaši IP-adresu, e-mailovou adresu a uživatelské jméno ještě 90 dnů pro případ, že byste jeho odstranění později litoval anebo pro případ, kdy obdržíme stížnosti okolo vámi uloženého(-ých) materiálu/informací poté, co jste váš profil odstranili.

V případě zneužití webových stránek a následného odstranění profilu, uložíme vaší IP-adresu, e-mailovou adresu a uživatelské jméno za účelem zabránění zneužití v budoucnu.

Pasivně poskytnutá data

Způsob využití a data návštěv

Na stránkách 1001hry.cz se vedou obecné informace o návštěvách za účelem provedení statistických analýz týkajících se webových stránek. Pod obecnými údaji návštěvníků se rozumí IP-adresa vašeho počítače, doba návštěvy a údaje, které prohlížeč návštěvníka posílá. Tyto údaje se snažíme co nejvíce anonymizovat. Tyto údaje se poskytují třetím osobám anonymizované.

Použití cookies

1001hry.cz používá cookies. Cookie je jednoduchý malý soubor, který se posílá spolu se stránkami těchto webových stránek a ukládá se vašim prohlížečem na tvrdý disk vašeho počítače. Cookies je možno vyloučit, ale zásadně vám to neradíme. Vyřazení souboru cookies by vlastně drasticky omezilo funkčnost webových stránek. Po přihlášení svým uživatelským jménem a heslem, 1001hry.cz automaticky umístí cookies na váš počítač za účelem možnosti vaší identifikace v průběhu zbytku návštěvy. Informace, které tímto získáme, používáme k zapamatování vaší stránky her a za účelem optimalizace našich webových stránek pro vaše potřeby a preference.

Reklamy společnosti Google

Naše webové stránky obsahují reklamy, které jsou dodávány americkou společností Google. Při tom se mohou využít cookies a další technologie jako je Google Analytics, za účelem podchycení způsobu použití webových stránek uživateli. Výsledné informace, včetně adresy vašeho počítače (IP-adresy), budou přeneseny a Googlem uloženy na severy ve Spojených Státech.

Společnost Google tyto informace používá za účelem monitorování způsobu použití našich webových stránek, dále za účelem poskytnutí reportů naší straně týkajících se webových stránek a nabídnutí možnosti poskytnout informace svým inzerentům týkajících se efektivity jejich reklamní kampaně. Společnost Google tyto informace může předat třetím stranám v případě povinnosti ze zákona, nebo pokud tyto strany informace zpracovávají jménem společnosti Google. Zde u toho nemáme žádný vliv.

Ostatní reklamní společnosti

Využíváme také dalších reklamních společností za účelem prezentace reklam v průběhu vaši návštěvy našich webových stránek. Tyto společnosti případně používají informace o vaší návštěvě na těchto či jiných stránkách za účelem prezentace reklam týkajících se zboží a služeb, které by vás mohly zajímat. Pokud si o tom přejete více informací, nebo chcete-li zabránit těmto společnostem tyto informace používat, klikněte na tento odkaz.

Termín uložení

Pasivně poskytnuté informace neukládáme po delší dobu, než je nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny.

Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení se nevztahuje na webové stránky třetích stran, které jsou prostřednictvím odkazů napojené na tyto webové stránky. Nemůžeme zaručit, že třetí osoby s vašimi osobními údaji budou nakládat spolehlivým a bezpečným způsobem. Doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webových stránek třetích stran dříve, než tam zadáte vaše osobní údaje.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

1001hry.cz může toto prohlášení změnit. Je proto vhodné si toto prohlášení pravidelně přečíst, abyste si byl vědom těchto změn.

Přístup a změna osobních dat

Aktivně poskytnuté osobní údaje můžete upravovat anebo odstraňovat na vaši stránce profilu. S dotazy týkajících se naší politiky ochrany osobních údajů nebo okolo přístupu a změn ve vašich osobních údajích (anebo jejich odstranění) se můžete kdykoli obrátit na 1001hry.cz. Pro tento účel použijte přednostně náš kontaktní formulář.

Admeen B.V.
Attn 1001Hry.cz
Hanzeplein 11-27
8017 JD Zwolle
The Netherlands

E-mail: legal@admeen.com

Jsme registrováni u Obchodní komory pod číslem: 08154287
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se naposled upravilo 24. leden 2012.

horní část stránky